Forum 2.0

3879 Die kruis as liefdesdaad

Ons nuwe boek, HOU VAS AAN DIE HOOP, is 'n wonderlike kersgeskenk. Dit bevat ons gewilde reeks oordenkings uit die Psalms, pragtig gedruk en uitgegee deur CUM-boeke. Beskikbaar by alle CUM boekwinkels of ook aanlyn.

Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. 1 Joh 4:10 NAV

Sommige mense is baie krities oor die gedagte van die kruis. Hulle sê dat ‘n liefdevolle God nooit sy Seun doelbewus sou stuur om te sterf nie. Hulle sê dat die kruis onnodig was – God kon gewoon net verklaar het dat Hy alle sonde vergewe! Dis waar dat die kruis wreed was, maar dit was wel nodig. Die Bybelse begrip van regverdigheid eis immers dat sonde gestraf word. Hoe sou dit wees as ‘n regter in ons howe misdadigers eers skuldig bevind en dan bloot vrylaat? Nee, die kruis gaan oor geregtigheid. Dit vertel ons hoe ernstig die sonde is! Dit gaan egter ook oor meer. Onthou, aan die kruis gee God Homself, heeltemal gewilliglik. Daar was geen dwang nie, behalwe die dwang van die liefde. Bewys dit nie die grootste liefde as iemand sy lewe gee om ‘n ander se lewe te red nie? Wek God se groot liefde nie ook by ons ‘n wederliefde nie? Nee, bo alles is die kruis ‘n simbool van liefde!

Dankie, Here Jesus, dat U uit liefde na ons gekom het, dat U u lewe gegee het sodat ons lewens gespaar kan word. Die kruis is dáárvan die ewige bewys! Amen.

Aanvaar die liefde van die kruis!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –