Forum 2.0

3881 Die kruis as die oorwinning

Ons nuwe boek, HOU VAS AAN DIE HOOP, is 'n wonderlike kersgeskenk. Dit bevat ons gewilde reeks oordenkings uit die Psalms, pragtig gedruk en uitgegee deur CUM-boeke. Beskikbaar by alle CUM boekwinkels of ook aanlyn.

So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Mat 20:28 NAV

Ons kyk steeds na die betekenis van die kruis. In die vroeë kerk is besonder klem gelê op die feit dat die kruis ‘n oorwinning oor die Bose was. Hulle het gevoel dat sonde aan die Bose ‘n houvas, ‘n reg op mense gee. Sonde bring immers verwydering tussen ons en God, sonde bou ‘n skuld op teenoor Hom en sonde lei tot die dood – ook die ewige dood. Sonde eindig by die duiwel! Aan die kruis het Christus egter namens ons vir die sonde gesterf, ons skuld afbetaal en ons verhouding met God herstel. Dit laat die Bose dus sonder sy greep op sondaars, want hulle is nou verlostes! Só het Christus miljoene uit die greep van die duiwel gered. Sy dood was die “losprys” om vir hulle vrylating te betaal, sê die Bybel. Vir ons wat gered is beteken dit niks minder nie as lewe uit die dood. Nog iets: óns Here is die oorwinnaar en óns triomfeer elke dag saam met Hom – ook vandag!

Dankie, Here Jesus, dat U aan die kruis die mag van die Bose oor ons oorwin het, dat U ons vrygekoop het uit sy greep. Nou is ons gered vir ewig! Amen.

Leef in die oorwinning van Christus!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –