Forum 2.0

3890 Geloof word liefde

Neem kennis dat ons oordenkings môre tot 'n einde kom, vir hierdie jaar. Ons heropen weer op Dinsdag, 8 Januarie. Geseënde Kersfees!

As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Joh 15:10 NAV

Daarom ook moet julle by julle geloof voeg die deug, die kennis, die selfbeheersing, die lydsaamheid, die godsvrug, die broederliefde, naasteliefde – saamgevat uit 2 Pet 1:5-7 OAV.

Geloof word ‘n praktyk, het ons gesê. Jakobus sê byvoorbeeld: “wys my jou geloof uit jou werke.” Hy sê dat geloof sonder werke dood is. Dis waar dat ons nie oor ons geloof kan getuig as ons werke nie ook saam getuig nie. Trouens, dis eintlik maar jou werke wat getuig of jy gelowig is, al bely jou mond wat-ook-al! Dis interessant dat die Skrif ons werke altyd laat uitloop op die liefde. Wanneer die Skrif ook al oor ons “vrug” praat, dan kom liefde altyd eerste. Liefde is die vervulling van die wet, sê Paulus. Liefde is wat God bo alles vra, sê Jesus – die “Groot Gebod”. Liefde is die bewys van ons dissipelskap! Geloof loop noodwendig uit op liefde. Moet jou geloof dus nie aan jou kennis meet – byvoorbeeld jou Bybelkennis of teologiese kennis – nie. Moet jou geloof ook nie aan jou geestelike belewenisse meet nie, of aan jou bediening of jou leierskap nie. Nee, meet jou geloof maar aan jou liefde!

Here Jesus, help my om lief te hê soos U liefhet! Amen.

Laat jou geloof liefde word!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –