Forum 2.0

3894 Verbasend en belangrik

Ons nuwe kursus, Leef deur die Gees, begin volgende week. Leer die praktyke van 'n Geesvervulde lewe! Kliek hier vir meer info.

As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Mat 6:14-15 NAV

Jesus stel ons aan as vredemakers, as versoeners. Ons moet kan vergewe, ons moet verhoudings kan herstel. Dis vir Jesus baie belangrik. Trouens, Hy stel dit baie sterk – verbasend sterk! Jesus trek ‘n verband tussen hoe God met ons optree en hoe ons met mekaar optree. Byvoorbeeld, as ons mekaar nie vergewe nie, sal die Vader ook nie vir óns vergewe nie! As ons nie met mekaar wil versoen nie, moet ons nie eers moeite doen om God te probeer dien nie (Mat 5:23-24). Aan die ander kant sê Hy as ons mekaar se sondes vergewe, in sy Naam, dan wórd dit hulle deur God vergewe (Joh 20:23). Ja, dis verbasend! Die rede is dat ONS reeds vergewe en begenadig is en dat dit baie vermetel sou wees om nie ook ANDER te begenadig nie. Ons MOET vergewe, ons MOET versoen! Ons moet die genade wat ons ontvang het aangee. Selfs al sukkel ons daarmee, moet ons ten minste WIL.

Here Jesus, help my om te vergewe, om versoening te soek. Help my om ander te hanteer soos U my hanteer! Amen.

Doen aan ander soos aan jou gedoen is!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –