Forum 2.0

3918 Die nuwe gemeenskap

Doen hierdie jaar 'n geestelike kursus! Ons kleurvolle kursusse is kort, kragtig en relevant. Kies uit tientalle temas! Vir meer inligting, kliek hier.

Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Efes. 4:2-3 NAV

In die empire van hierdie wêreld vestig God sy koninkryk. Hy rig ‘n nuwe gemeenskap op, met nuwe harte, nuwe waardes. Hulle – sy kerk – sal sy agente wees wat die bestaande orde met genade moet deursuur, moet ondermyn. Vergeet vir nou of ons daarin slaag of nie – kom ons verstaan net eers God se droom vir sy koninkryk: God wil ‘n groep mense byeenbring wat teen die kultuur leef. Hulle gemeenskap is een van vriendelikheid, geduld en aanvaarding, volgens ons vers. Hulle het oop harte vir ander – die definisie van gasvryheid. Almal voel welkom, ook die sondaars. Almal word liefdevol ingesluit. Sy kinders ken die krag van liefde, want hulle het dit self beleef. Weet jy wat? As die kerk van die Here sou liefhê soos Hy wóú dat ons liefhet, sal ons kerkdeure nie wyd genoeg wees vir die skares wat instroom nie. Maak God se droom jou opgewonde? Is dit ook jou droom? Kom ons wees dan DIT – kom ons skep SO ‘n gemeenskap!

Here Jesus, dankie dat U vir ons presies kom wys het hoe ons die koninkrykslewe moet leef. Help ons om dit te leef!

Leef in die nuwe gemeenskap!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –