Forum 2.0

3940 Dit gaan oor Heerskap

Ons reeks oor dissipelskap kom vandag tot 'n einde. Wat 'n reis! Maandag begin ons opwindende nuwe reeks waarin ons die name van God deurwerk!

En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here. Openb. 19:16 OAV

Ons vat tans die tema van dissipelskap saam. Wesenlik tot volgeling-wees is die konsep van “Heerskap” – Lordship. Vir ‘n dissipel is Jesus nie net sy Verlosser nie, maar sy Here. Daar is ‘n groot verskil! Die woord “heer” (in Grieks, kurios) beteken “baas” of “hoof” en is gebruik vir die eienaars van slawe tot by die keiser van Rome. Hy is die een wie se bevele uitgevoer moet word, die een wat gesag het in jou lewe, wat vir jou “ja” of “nee” sê. Ek aanvaar Jesus Christus dus as Heer en Meester in my lewe. Ek buig my knieë voor Hom, ek wag vir sy opdrag – gereed om te gehoorsaam. Ek het my eie wil laat vaar. Elke aspek van my lewe – werk, verhoudings, finansies, tyd – moet onder sy beheer kom. Heerskap is ‘n praktiese en persoonlike saak, wat behels dat my alledaagse lewe met Hóm in gedagte geleef word, dat al my groot besluite met Hóm uitgeklaar word. Dít is die lewe van ‘n dissipel.

Heer van die here, wees my Heer en Meester. Ek buig voor U. Wat is u opdrag vir my? Amen.

Gee alle heerskap aan Jesus!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.
Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.
Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –