Forum 2.0

3994 Die uitspreek van die Naam

15 God het weer vir Moses gesê: "So moet jy vir die Israeliete sê, 'Die HERE, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur.' Dit is my Naam vir altyd; dit is my gevierde Naam van geslag tot geslag. Eks 3:15 BDV

Hoe moet ons God se geheimenisvolle Naam uitspreek? Ons het immers net die konsonante daarvan, JHWH, die sogenaamde tetragrammaton, (“vier letters”). Wat van die vokale? Hierdie vier letters kan egter in Hebreeus óók as klinkers uitgespreek word, wat die vroeë Griekse vertalings as IAO (“Jahoe”) weergee. Die ander moontlikheid, IAHOUA, bestaan egter ook. In die Joodse mistiese tradisie is daar twee weergawes: JAWOUHE (sewe magiese letters), maar JAWE word ook gevind. Sien jy – ons weet steeds nie!

Op grond van die linguïstiek het die Hebreeuse kenner Gesenius in die 19de eeu die uitspraak “Jahweh” voorgestel, wat ons steeds gebruik. Mag ons egter die Naam uitspreek? Jode het immers eeue gelede opgehou om dit hardop te sê: waar die vier letters geskryf staan, sê hulle eerder Adonai, “Here”. Ons mag die heilige Naam van God sê, want Hy gee dit self vir ons! Ons mag dit egter nie ydellik sê nie. Ons sê dit met respek, met liefde – met verwondering vir ons God, die Geheimenisvolle, die Onuitspreeklike, die Een-wat-is.

God-wat-is, hoe wonderlik is u Naam! Gee dat ek nooit, deur woord of daad, U Naam oneer sal aandoen nie. Ere aan u Naam! Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier.
© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –