Forum 2.0

3998 Die magtige Held

8 Wie is hierdie roemryke Koning? Die HERE, die magtige held, die HERE, heldhaftig in die stryd.9 Lig op julle koppe, poorte, ja, lig julleself op, ewige ingange, sodat die roemryke Koning kan inkom. 10 Wie is Hy, hierdie roemryke Koning? Die HERE, Heerser oor alle magte, Hý is die roemryke Koning. Sela. Psalm 24:8-10 BDV

Dawid skryf in hierdie psalm oor God se intog in Jerusalem en hoe Hy sy heilige tempel, op die berg Sion, betree. Hy beskryf God as Jahweh Sewahot, die HERE van die leërskare, die Aanvoerder van ‘n geweldige mag. Soos Hy inkom – as magtige held, as “Erekoning” – jubel die poorte, by wyse van spreke.

Volgens die Bybel heers daar ‘n geestelike stryd. Daar is ‘n aanslag op ons gedagtes, ons geloof en ons lewe. Soms beleef ons dit erg, ander kere is dit meer op die periferie. Leer egter om jou geestelike wapens te gebruik, byvoorbeeld die Woord, die waarheid, jou geloof, jou geregtigheid. Onthou dat die vyand eintlik reeds verslaan is, dat die geveg al amper oor is. Ons is net besig om die laaste weerstand af te breek. Moet dus nie dat die stryd jou uitmergel nie. Inteendeel, verheug jou solank in die oorwinning van die Aanvoerder, Jahweh Sewahot. Jubel daaroor, juig! Onthou, die oorwinning moet ook in jou hart plaasvind.

Dankie Here, dat die stryd wat ek beleef net tydelik is. Dankie dat die oorwinning verseker is. Help my om vandag sterk te staan en weerstand te bied teen die vyand. Help my ook om in my hart reeds oorwinning te beleef, om reeds te jubel! Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkingskliek hier.
Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier
© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –