Forum 2.0

3999 Nie goed genoeg nie

13 Luister en getuig teen die huis van Jakob. Dit is die uitspraak van my Heer, die HERE, die God wat Heerser is oor alle magte. Amos 3:13 BDV

Amos profeteer teen die Israeliete en hulle sonde. Hy hou nie terug nie! Hy praat veral teen die korrupsie van die rykes en die uitbuiting van die armes. Hy sê in sulke omstandighede is hulle godsdiens sinneloos. Hulle kan hulle feeste en liedere netsowel los. Hy waarsku dat die dag van God se koms ‘n donker dag sal wees! Dramaties bring hy sy uitspraak in die Naam van die “Here HERE, die God van die leërskare”, Adonai Jahweh Elohim Sewahot.

Ons praat deesdae nie meer baie oor sonde nie. Ons beklemtoon eerder genade, vergiffenis, die feit dat ons kinders geword het. Dis alles waar, maar sonde bly ‘n ernstige saak. Dit skep afstand tussen ons en God. Dit frustreer sy plan vir ons lewe. Dit hou ons terug. Moet jou sonde dus nie ignoreer nie. Hou dit op die agenda tussen jou en God. Groei doelbewus weg van alles wat nie reg is nie, wat nie goed genoeg is nie. Maak staat op die krag van die Gees!

Here van die leërskare, dankie dat U magtig is om my sonde te vergewe EN my te help om dit te oorkom. U liefde aanvaar my soos ek is, maar begeer ook soveel meer vir my. Help my om dáár te kom! Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkingskliek hier.
Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier
© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –