Forum 2.0

4001 Lig sý banier!

15 Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, 'Die HERE is my banier'. 16 Hy het gesê: "Omdat 'n hand teen die troon van die HERE was, is daar oorlog vir die HERE teen Amalek van geslag tot geslag." Eks.17:15-16 BDV

Die Amalekiete wou verhoed dat Israel die Beloofde Land intrek en het hulle skielik aangeval. Moses laat Josua die geveg lei, terwyl hy self, saam met Aäron en Hur, ‘n heuwel uitklim. Vandaar kon hy alles dophou, maar ook bid – sy staf voor hom uitgehou as ‘n teken van hulle afhanklikheid. Die episode is vol simboliek: Amalek was ‘n afstammeling van Esau, terwyl die Israeliete van Jakob, Esau se broer, afkomstig was. Watter broer sal Kanaän beërwe? Gaan God se belofte aan Jakob waar word? God gee dan self die oorwinning, deur Josua se stryd en Moses se gebed. Agterna bou Moses ‘n altaar wat hy noem, Jahweh Nissi – “die HERE is my banier”. Dit beteken dat die Naam van Jahweh letterlik of figuurlik op die leërskare se vlae gewapper het. Dit het oor Hóm gegaan! Daarom het hulle gewen.

Hanteer jou eie geestelike stryd net so. Veg in die laagte en bid op die hoogte – totdat die oorwinning deurbreek! Laat dit egter oor Hóm gaan, nie oor jou nie!

Jahweh Nissi, laat ek nie uit selfsugtige redes veg nie, maar om u Naam ontwil. Laat ek veg vir u eer, u beloftes, u waarheid – u wil vir mense en u doel in die wêreld. Laat ek teen die Bose veg en sy intensies. Dan is die oorwinning verseker! Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkingskliek hier.
Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier
© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –