Forum 2.0

4002 Die pad om dit is deur dit

13 Wanneer die voete van die priesters wat die ark van die HERE, die Heer van die hele aarde, dra, in die water van die Jordaan tot rus kom, sal die water van die Jordaan, die water wat van bo af kom, afgesny word en in een massa opdam. Jos 3:13 BDV

Toe die volk deur die Jordaan gekeer word om die Beloofde Land in te gaan, het Josua geweet wat om te doen. Hy het onthou hoe sy mentor, Moses, hulle droogvoets deur die Rooi See geneem het. Hy het ook geweet dat dit vir God, Jahweh Adon Kal Ha’arets, “die HERE, Heer van die hele aarde”, moontlik was. Hy laat die priesters dus die Jordaan inbeweeg, waarop die waters sak en die volk kon deurtrek. Die Here se beloftes kan nie deur ‘n rivier gekeer word nie!

Soms kom ons voor struikelblokke te staan wat ons laat twyfel of ons op die regte pad is. Struikelblokke beteken egter nie dat die visie wat die Here vir jou gegee het ongeldig is nie. O nee, dit beteken bloot dat jou visie getoets word, dat jý getoets word! Maak weer seker dat jou visie van die Here af is. As dit so is, moet jy eenvoudig die struikelblokke oorkom. Dikwels is die enigste pad om dit déúr dit! Doen dit in Jesus’ Naam!

Here van die hele aarde, gee my die wysheid om u wil en plan duidelik te onderskei. Gee my dan die moed om dit deur te voer, deur elke struikelblok heen, met onwrikbare geloof. In Jesus’ Naam, amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkingskliek hier.
Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier
© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –