Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. In die laaste deel van Maria se lied gebruik sy steeds bekende Bybelse profetiese taal en loof die Here dat Hy sy beloftes nagekom het. As gelowige Jood ken sy al die beloftes van verlossing wat die Here deur die eeue aan Israel gemaak het; waarvoor hulle so lank gewag en gebid het. Met haar besoek aan Elisabet het sy oortuig geword (onder haar tante se wyse leiding, sekerlik) dat sy die Messias verwag. Maria het reeds in Jesus as die Messias geglo, nog voor sy geboorte! Dit maak haar omtrent die eerste Christen-gelowige, nie waar nie? Sy sien haarself in die lyn van Abraham en die ander voorvaders. Maar sy sien die lyn van beloftes en verlossing ook tot in ewigheid strek (en sy eindig haar lied baie mooi met hierdie blik op die ewigheid – kunstig, nè?). En dis waar ek en jy inkom: ons is ook in daardie lyn van verlossing! Abraham is ons geestelike vader, en Jesus Christus het gekom om ook vir ons te verlos. Ook vir JOU te verlos! Ook vir jou, ja. Dankie Here, dat U gekom het om my te verlos van myself en alles wat verkeerd is. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –