Forum 2.0

Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes.” Jesus lees voor in die sinagoge van Nasaret op die Sabbat en maak ‘n gedeelte uit Jesaja van toepassing op Homself. Daarin is die bg. verwysing na blindes. Wat jy moet optel, is Jesus se hart vir gemarginaliseerdes en uitgeworpenes. As Hy na mense kyk, gaan sy hart uit na die gebrokenes en swakkes, die wat uitgestoot is en die wat sukkel. Die Here is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees, sê die Woord. Hier rig Jesus ‘n woord van hoop aan blindes. Dit word letterlik en figuurlik bedoel. Jesus het aan baie blindes hulle sig teruggegee, en dit gebeur vandag nog. Ek het na ‘n vrou geluister wat vertel dat sy medies steeds (neurologies) blind is, maar dat sy na gebed kan sien – al baie jare! Maar daar is ook ander soorte blindheid: in Jesaja word blindheid verbind aan diegene wat in die duisternis is. Dit gaan dus oor geestelike blindheid en Jesus sê sy koms is soos die lig wat deurbreek, en die donker verdryf. Jesus is die Lig van die Wêreld! My en jou werk is om meer en meer met Sy Lig te skyn – veral vandag. Here, ek wil in die lig leef, en ook die lig uitdra. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –