Forum 2.0

Geen profeet word in die plek waar Hy grootgeword het, aanvaar nie. Daar is ‘n mooi storie van ‘n rabbi wat aan ‘n groep mense elkeen afsonderlik gefluister het dat die Messias onder hulle is, maar sy identiteit bly vir eers ‘n geheim. Daarop het hulle gesindheid en gedrag teenoor mekaar heeltemal verander! Jesus is die Messias, maar sy dorp aanvaar dit nie. Elders lees ons dat hulle sê dit kan nie wees nie, omdat hulle Hom van kleins af ken! Hulle ken dan sy ouers, sy broers en sy susters. Onmoontlik! Dis maar ‘n onlogiese argument, maar so tipies. Ons is geneig om groot waarde te heg aan iemand wat bv. van oorsee gekom het om ons te kom leer. Ons eie leraar is so gewoon – en ons ken sy foute so goed! Nee, ons moet leer om God se werk en wysheid raak te sien in dit om ons. In die gewone dinge en ook in die gewone mense. Luister net beter: jou kind sê goddelike dinge, jou vriendin praat dalk die waarheid, jou buurman het dalk ‘n opregtheid waarby jy (die groot Christen) moet leer, en ja: jou eie leraar het wel kennis en ervaring van God se dinge. Die probleem lê by JOU. Jammer om dit te moet sê. Here Jesus, help my om U in my buurman en kinders en vriende raak te sien. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –