Forum 2.0

Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Jesus se intreepreek loop nie goed af nie. Die gemeente is ontsteld toe Jesus, een van hulle dorpie se seuns, verklaar dat Hy die Messias is. Konsternasie breek in die kerk uit. Toe hulle ‘n bewys eis, in die vorm van ‘n wonderwerk, weier Hy. Maar toe Hy nou verder gaan en hulle gesindheid kritiseer, en daarop wys dat God eerder iets vir die nie-Jode doen, is hulle regtig woedend. Hulle gryp Hom aan sy klere en sleep Hom uit. Deur die dorp het die optog seker aangegroei. Hulle gaan met hom die berg op en daarbo was daar seker ‘n vreeslike geskree en beskuldiging. Sommige probeer Hom by ‘n krans afstamp. Dalk het sy familie probeer keer. Volgens ons kennis sê Jesus niks; Hy stap net weg van die situasie. Die hele rumoer herinner aan sy kruisiging: die waarheid wat seermaak, die verwerping daarvan, die poging om Jesus dood te maak, sy reaksie. Neem asseblief ‘n minuut en dink na oor hoe jy optree in situasies waar die waarheid ter sprake is. Here, help my deur u Gees om te onderskei wat waar is en daarvolgens op te tree. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –