Forum 2.0

4/1701 Lukas 6:13-16 Roep en stuur

Toe dit dag word het Hy sy dissipels nader geroep en twaalf van hulle uitgekies, wat Hy ook apostels genoem het. Hulle was Simon, wat Hy ook Petrus genoem het, en sy broer Andreas, Jakobus en Johannes, Fillipus en Bartolomeus, Matteus en Tomas, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Seloot, Judas, seun van Jakobus, en Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Jesus kom van die berg af en wys die twaalf apostels (“gestuurdes”) aan. Hy sonder hulle uit vir ‘n spesiale taak, nl. om namens Hom (na sy dood) die wêreld in te gaan met sy boodskap. Hulle moes ekstra goed luister, geestelik groei en dan die wêreld ingaan. Dit het hulle ook gedoen. Van sommige se verdere bediening lees ons in die Bybel, en van ander se bedieninge lees ons in antieke oorlewerings. Dit blyk dat hulle letterlik die wêreld ingegaan het en die evangelie oraloor verkondig het. Ek en jy is dalk nie apostels in daardie sin van die woord nie, maar ons is elkeen wel ‘n gestuurde. Ja, Jesus stuur ook vir my en jou die wêreld in om ...jouself te wees vir Hom! Onthou, jou gawes is ook jou roeping. God het jou op ‘n sekere manier gemaak, en roep jou nou om dit te gaan uitleef vir Hom. Leef as ‘n gestuurde! Here, dankie dat U my wil gebruik presies soos wat ek is. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –