Forum 2.0

Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle liefhet.... Jesus leer mense die koninkrykslewe. Hy sê ons moet ons vyande liefhê, die seën wat ons vloek en bid vir die wat ons sleg behandel. As iemand jou op die wang slaan, moet jy ook die ander wang draai. Dis regtig radikaal. Jesus motiveer sy uitsprake: Hy sê as ons net diegene liefhet wat ons liefhet, as ons diegene seën wat ons seën, as ons goed doen aan ons vriende alleen, bid vir ons familie alleen, uitnooi waar ons self weer later sal kan kuier, en uitleen waar ons dit verseker terug sal ontvang, het ons niks besonders bereik nie. Glad nie. Inteendeel, elke gewone sondaar het ook so lief, en seën so, en nooi en leen so uit. Dit is suiwer menslike en vleeslike gedrag. Dit gaan nog alles oor my en my voordeel – of hoogstens oor ons en ons belange. Jesus sê net dit wat daardie gewone, natuurlike gedrag oorskry, kan as geestelik beskou word. As goddelik, bonatuurlik. En dis in daardie dimensie wat ons moet kom. Soos met die ander leringe van Jesus hier in die Bergrede is dit baie moeilik vir ons. Ja, inderdaad – maar vir sy Gees in ons is dit nie moeilik nie! Kan ons dan nie toegee aan die Gees in ons se liefde vir ander nie? Heilige Gees, ek kan nie, maar U kan! Neem U oor... Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –