Forum 2.0

Hy is soos ‘n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe en die fondament op die rotsbodem gelê het. Hier aan die einde van die sg. “Bergrede” vat Jesus alles saam met ‘n gelykenis. Hy sê die wat na sy woorde luister (of lees, nie waar nie) en dit dan ook doen is soos ‘n man wat sy huis op die rots bou. Sy fondasie is stewig en reg. Kom ons pas hierdie gedagte vir ons toe. Hierdie woorde van Jesus (en sekerlik ook sy woorde oor die algemeen) is ons geestelike fondasie. Dit is fundamentele woorde. Ons hele geestelike lewe, en ook ons hele lewe, word daarop gebou. Dit gaan alles oor Hom! Onthou ook die volgende onderskeid: ons glo wat die Bybel sê, ja verseker, maar ook die Bybel gaan oor Christus. Die Bybel kan ons nie red nie, en ons aanbid ook nie die Bybel. Die Bybel lei ons nie, die Gees van Christus lei ons deur die Bybel. Verstaan jy die verskil? Die Bybel is die betroubare en geïnspireerde getuienis van God se werk – ja, dit is God se Woord. Maar uiteindelik is Jesus God se Lewende Woord waarvan die Skrif ons leer. Bou jou lewe op ‘n verhouding met Hom. Here, ek wil in ‘n lewende verhouding MET U wees! Amen

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –