Forum 2.0

Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Jesus is op pad kruis toe en stap deur die dorpies op pad na Jerusalem. Langs die pad sê Hy vir iemand: “Volg My!” Die persoon wys Hom nie af nie, maar maak ‘n verskoning: “Ek kom Here, maar net ‘n bietjie later – ek moet eers my pa gaan begrawe.” Nou moet ons verstaan dat hierdie man ‘n geestelike, kulturele en morele plig het om sy pa eervol te begrawe. Dit is die belangrikste ding wat hy vir sy pa kan doen. In sy gemeenskap sou dit ‘n skande wees as hy dit nie doen nie. Dit is ‘n absolute geldige verskoning. Maar Jesus reageer skerp, selfs onredelik, as hy die bg. woorde sê. Ons kan dit beter verstaan as ons besef Jesus dink aan Elia se roeping van Elisa. Elisa wou eers sy pa gaan groet, en Elia het gesê goed so – dis reg. Maar Jesus sê by implikasie Hy is groter as Elia, Hy vra groter toewyding as Elisa, en dat familie nooit tussen jou en Hom mag staan nie. Dit gaan nie daaroor dat jy nie vir jou gesin mag sorg nie. Dit gaan oor waar jou hart is. Jesus sien nie ‘n volle oorgawe by hierdie persoon nie. Here, help my met ‘n volle oorgawe aan U. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –