Forum 2.0

4/1795 Jesaja 9:5 Die Berader kom

Hy sal heers en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Jesaja gebruik die bg. woorde as hy die koms van die Christus beskryf. Die tweede term wat hy gebruik is RAADSMAN. Dit beteken berader, adviseur. In die tyd van die Bybel is dit beskou as ‘n hoë posisie. In hulle stede was die stadspoort die plek waar die leiers bymekaargekom het om te praat, besluite te neem of ‘n saak aan te hoor. ‘n Raadsman was ‘n wyse persoon wie se advies in die poorte waardeer is. ‘n Raadsman het ook die koning geadviseer – hy was amper soos ‘n kabinetslid. In ons dag dink ons aan ‘n berader, ‘n mentor, ‘n wyse vriend. Dit is wie Jesus vir jou is! As jy ooit radeloos is, as jy wonder wat om te doen, as jy verward voel, moet jy stil word en jou gedagtes na binne fokus. Daar – in jou hart – is die Gees van Jesus (ek neem nou aan dat jy ‘n Jesus-volgeling is). Wag op Hom. Vanuit die stilte sal jy sy troos en bemoediging beleef, sy leiding, sy onderskeiding, sy waarheid. Moenie verward rondkyk nie – jy het ‘n Vriend! Here, ek het u leiding nodig aangaande..... Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –