Forum 2.0

4/1796 Jesaja 9:5 Die Magtige kom

Hy sal heers en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Jesaja noem die Messias wat kom die MAGTIGE GOD. Ja, reeds so ver terug as 2700 jaar gelede het hulle geweet dat God hulle sal kom besoek in die persoon van die Messias. En so was dit. Jesus Christus was die verwagte Messias. Hy was meer as ‘n mens; Hy was God self wat onder sy volk kom woon het – God die Almagtige, in Hebreeus El Shaddai. Maar let op: God beperk sy mag en almag in Jesus Christus. Ja, Jesus is God, maar Hy laat toe dat die mense Hom verwerp en verstoot, ja, spoeg, vang, slaan, vermoor. Jesus sê Hy kan ‘n legioen hemelwesens loslaat, maar Hy doen dit nie. Hy beperk sy mag, want Hy verstaan die wil van die Vader. Sy mag is ‘n mag wat onder beheer is. En so, vriend, werk God se almag ook in ons lewe. God pas dit toe soos Hy wil, nie soos ons wil nie. Vir die werking daarvan moet ons Hom vertrou, soos Jesus die Vader vertrou het, al gebeur wat. Magtige Vader, ek vertrou U om u almag in my lewe uit te werk soos U wil. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –