Forum 2.0

4/1799 Jesaja 9:6 Ewige vrede

Sy heerskappy sal uitbrei en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. As die Messias kom, sê Jesaja, breek daar ‘n nuwe tyd aan. In dié tyd sal die blye boodskap na al die nasies geneem word, en hulle sal hulle tot die God van Israel bekeer. In dié tyd sal die Gees vaardig word oor jonk en oud en sal wonders en tekens plaasvind. Hy sal God se wil op mense se harte skryf en die kennis van God sal toeneem oor die aarde. Dit alles het gebeur sedert Jesus gekom het, en dit gebeur steeds. Die koninkryk van God het gekom, en kom nog steeds. Maar dit is nog nie die einde of die ewigheid nie. Die koninkryk sluit nie almal in nie, en teen die einde van hierdie tyd sal die onheil toeneem en die vyand vaardig word oor die wêreld. Die Teenstander sal opstaan en Christene hewiglik verdruk. Op die hoogtepunt van sy stryd teen ons sal Christus self in die hemel verskyn met groot mag en heerlikheid. Daarna, vriend, sal dit die einde wees: die ewigheid sal aanbreek, ons sal altyd by God wees en ewige liefde en vrede ervaar. Hy sal elke traan afvee, en onuitblusbare vreugde gee. Kyk op! Sien jy die wolke... Dankie Here, dat die werk wat U in my doen, EWIGE werk is. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –