4228 God-in-aksie

1 Kyk, hier is my dienskneg wat Ek ondersteun, my uitverkorene in wie my binneste vreugde vind. Ek het my Gees op Hom laat kom; Hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. Jes. 42:1 BDV

In die Ou Testament was die komende Messias die Een op wie God se Gees besonder swaar sou rus. Deur Hóm sou God ‘n groot werk doen, sy grootste werk nog! Die Messias sou sy volk red, vrede bewerk op aarde en God se wil en wet herstel. In hierdie vers sê God dat die Messias Geesvervuld sou wees ten einde die “reg vir die nasies” te laat deurbreek. Onthou, in die Bybel is reg en geregtigheid ‘n groot saak. God vra gewoonlik net drie dinge van die mens: dat Hy gedien word, dat daar liefde bewys word en dat die reg toegepas word.

Moenie dink dat die Gees net begaan is oor die geestelike lewe, goddelike openbarings of buitengewone gawes nie. Nee, die Gees is God-in-aksie oor die hele aarde! Die Gees is ook begaan oor reg en geregtigheid onder die nasies, oor vrede op aarde en die feit dat God oraloor gedien moet word. Werk ook wat hierdie dinge betref met die Heilige Gees saam!

Hemelse Vader, help my om met u Gees saam te werk in die wêreld. Help my om te werk vir vrede op elke moontlike terrein, vir reg en geregtigheid, vir barmhartigheid en deernis en bowenal, dat U gedien sal word onder elke nasie, volk en taal. Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

1627575301?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –