Forum 2.0

Padlangs oordenkings (2623)

4127 Iesous, Jesus

Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die Seun van Abraham. Mat. 1:1 BDV

Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ. Ja, so begin die Nuwe Testament, die verhaal van Iesous Christos. In…

Read more…
0 Replies
RSS
Email me when there are new items in this category –