Forum 2.0

Kersfees #1:

Is die 25ste Desember werklik Jesus se geboortedag of waar kom dit vandaan?  Is dit vanuit die heidendom oorgeneem?

Die kort antwoorde is "heel waarskynlik nie" en "waarskynlik nie".

Nee, die 25ste Desember is waarskynlik nie Jesus se werklike geboortedag nie.  Die 25ste is wel sedert die 4de eeu DIE KERK SE FEESDAG waarop Jesus se geboortedag gevier word en ja, daar is wel vir eeue geglo dat dit werklik Jesus se werklike geboortedag is. Let op:

Dit is wel moontlik dat Jesus se geboorte in daardie tyd kon wees. Die vroeë kerk het geglo dat hulle Sagaria se diens in die tempel (Luk 1) kon uitwerk, omdat dit bekend is in watter diensgroep hy gedien het, en uit die Joodse geskrifte kon gesien word watter datums watter groepe gedien het (neem kennis dat hedendaagse wetenskaplikes nie meer so seker is nie).  In elk geval, dit lyk asof  hy op of na die Pasga/Groot Versoendag gedien het, wat in Sep/Okt is, toe die engel aan hom verskyn oor Johannes die Doper se geboorte. Die aankondiging van Jesus se geboorte aan Maria was toe Elisabeth in haar sesde maand van swangerskap was (ook Luk 1), m.a.w. in Mrt/Apr. Die kerk het hierdie datum vasgemaak op 25 Maart. Die geboorte van Jesus is dan logies nege maande later op 25 Desember.  Dis hoe die kerk by 25 Desember uitgekom het.

Daar is in die verlede gesê dat Jesus nie in die wintertyd in die Noordelike halfrond gebore kon word nie, want die herders sou nie in die koue in die veld kon wees nie.  Dit is moontlik, maar wetenskaplikes vandag sê mens kan dit nie noodwendig daaruit aflei nie.  Die skape wat by die tempel geslag is, is regdeur die jaar naby Betlehem (reg langs Jerusalem) aangehou.  Ons weet eintlik nie genoeg van hoe hulle hul skape deur die winter aangehou het nie, hoe koud daardie winter was nie, ens.  So ja, dit kon in daardie tyd wees.

Hierdie datum is nie van die begin af gevier in die kerk nie.  Eers was daar geen viering in die verband nie, en later is verskeie datums op verskeie plekke gebruik.  Dit kan ons aflei uit die geskrifte en briewe van die vroeë kerk.  Die eerste keer dat ons die 25ste as ‘n vaste datum in die kerk sien, is in ‘n dokument van 386 n.C.  Mettertyd het die datum van die 25ste Des oral die algemene een geword.   


Is die datum oorgeneem uit die heidendom? 

Dit is ‘n algemene idee vandag dat Kersfees eintlik maar ‘n heidense oorsprong het, ens.   Dis nie heeltemal waar nie.  Dit val wel ooreen met die winter-sonstilstand, waartydens daar in Romeinse tye ‘n belangrike fees op die 26ste was, nl. die Dies Natalis Solis Invicti.  Daar was ook ‘n weeklange fees voor dit tot op die 23ste Desember, nl.  SaturnaliaAs ons egter in die vroeë kerklike geskrifte lees, is daar geen verwysing daarna dat die datum daar “geleen” is, of dat Kersfees daardie fees vervang het nie, bv. om die heidendom uit te roei nie (soos hulle wel soms gedoen is – sien elders).  Hulle was wel bewus van daardie fees en daardie tyd van die jaar, maar skryf op twee plekke dat dit ‘n belangrike “toeval” is dat Christus gebore word as die son begin groei na die winter toe.  Hulle sê die heidene se fees gaan oor die onoorwinlike son, maar wie is werklik die onoorwinlike? Dit is is Jesus Christus.  Hy is immers die "Son van Geregtigheid" wat opgekom, die Lig wat in die donkerte geskyn het.  Dit was vir hulle m.a.w. ‘n soort goddelike bevestiging.  Nee, ons lees NIKS van ‘n "oorname" van die ou fees as rede nie en hulle het wel geskryf oor die regte datum, want die 6de Januarie was ook ‘n opponerende datum.  Die 6de is toe reeds gevier (steeds in die 4de eeu) as Christus se “verskyning” (epifanie), maar dit was meer gekoppel aan sy doop.  Mettertyd (tot vandag) het die twee feeste geskei.

Terloops:

In die Westerse (Katolieke en Protestantse) Kerk is Kersfees dus in die 4de eeu vasgemaak op 25 Des en is Kerstyd die twelve days of Christmas tot op 6 Januarie, wat as Epifanie bekendstaan.  In die Oosterse (Ortodokse) Kerk is Kersfees op 7 Januarie.  Die rede hiervoor is omdat die ou Juliaanse kalender wat die Oosterse Kerk nog volg 13 dae agter die Gregoriaanse kalender is, wat die Weste gebruik sedert die 16de eeu.  Wat ons noem 7 Januarie noem hulle steeds 25 Desember!    Winkels se Kerstyd begin ‘n maand vroeër natuurlik, want volgens die geldmaak-kalender begin Kerstyd reeds einde Oktober.

Eers eeue later, veral sedert die 18de eeu (m.a.w. 14 eeue later), is 'n konneksie gemaak met die genoemde Romeinse feeste, en is  daar gesê dat die kerk daardie fees doelbewus probeer vervang en verchristelik het.   Die vroeë kerk het wel dikwels in die lande wat hulle evangeliseer het die heidense gebruike afgeskaf en Christelikes in hulle plek gesit – dit is wel bekend.  Onthou, elke volk in die noordelike halfrond met sy strawwe winters het feeste gehad na die winter-sonstilstand.  Soos die Westerse wêreld verchristelik het, is van hierdie gebruike oorgedra na Kersfees toe.  Ek deel elders daaroor.  Het hierdie feeste “gehelp” om die datum van Kersfees op 25 Desember vas te stel?  Soos gesê, is daar geen skriftelike of oorspronklike bewyse dat dit so was nie.  Ons kan seker aanneem dat kulturele gebruike en gewoontes wel iewers ‘n rol gespeel het.  Is die hele katolieke kerk (waaruit ons ook ons feeste gekry het), met sy datums en gebruike bloot die ou Babiloniese afgodediens in ‘n nuwe gewaad – soos sommige beweer?  Nee, dit is doodgewoon nie waar nie – lees gerus hieronder wat ek oor “The Two Babylons” skryf, die boek waarin hierdie bewerings gemaak is.  Daar is nie ‘n reuse komplot wat al die jare geheim gehou word nie.  Die briewe van die kerkvaders is opreg om Kersfees as CHRISTUS-fees te vier en NIKS anders nie en vir reeds 16 eeue gebeur dit so

 

Maak dit saak?

Ons moet afsluit met hierdie opmerkings:  die presiese datum van Christus se geboorte maak nie saak nie.  Die koningin van Engeland het ‘n amptelike verjaarsdag met ‘n nasionele fees, die trooping of the colours, ens. maar haar persoonlike verjaarsdag is op ‘n heel ander datum.  Kersfees se datum het ontwikkel oor honderde jare op grond van die bg. redes.  Wat Christus se werklike verjaarsdag was, weet ons nie en dit maak ook nie saak dat ons nie weet nie.  Lees asb. ook die tweede artikel in hierdie reeks as hierdie stelling jou pla.  Ons hoef nie Kersfees te vier nie.  Maar ‘n datum het ontwikkel waarop ons dit wel kan vier!

Kliek hier vir artikel 2 in hierdie reeks.


 

Bronne:

http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas

http://www.bib-arch.org/e-features/christmas.asp

http://www.jimileroux.com/forum/topics/antwoord-op-the-two-babylons

 

Sien ook:

Moet ek Kersfees vier – is dit nie ‘n heidense fees nie?

Hoe moet ek Kersfees vier as kind van die Here?

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30