Forum 2.0

 

 

Miskien is daar diegene wat wonder hoe ek die dagstukkies aanpak...

1) Dis nie moeilik nie

Eerstens moet ek sê dat die dagstukkies vir my baie natuurlik kom. Dis geen moeite om dit te skryf nie, die probleem is om die tyd te kry! Deesdae steek ek twee kerse aan op my lessenaar en sit geestelike musiek aan.  Ek bid vir leiding. Ek kyk na ons program waaroor ons gaan deel (vooruit gewerk vir die hele jaar), kyk na die teks, en dink dat ek aan iemand skryf wat ook by sy rekenaar sit en lees, en dalk 'n moeilike dag voor hom of haar het.  My vraag is: "Here, wat wil U vir daardie persoon sê?"

2) Hoe benader ek teologie?

Ek hou maar eerder daar verby!

  • Dogmas soos doop, tale, tiendes, homoseksualiteit, ens. is kontroversieel. Ek bly wat dit betref op die terrein waaroor ons saamstem; ek gaan m.a.w. nie op die verskille in nie. Daar is 'n verskil tussen lering en bemoediging en 'n oordenking het te doen met die lg. Dis nie die plek vir lering, 'n persoonlike punt maak, of so iets nie. As ons egter in die Woord by 'n spesifieke stelling kom waarvan sommige nie gaan hou nie, sal ek nie die teks oorslaan nie. Dan moet die Woord ons maar aanspreek - sommige mense teken dan af, maar dit is onmoontlik om almal altyd tevrede te stel (en ook nie my doel nie, natuurlik).
  • Ek hou die teologie in die middel van die drie Christelike spiritualiteite (die kontemplatiewe, die evangeliese en die charismatiese). Ek ervaar dat Christene mekaar meer en meer op hierdie plek ontmoet - dankie Here!


3) Wat styl betref, probeer ek by die volgende hou:

  • Eenvoud en kommunikeerbaarheid: die dagstukkie moenie eintlik teologiese terme bevat nie. Net alledaagse taal wat 'n alledaagse boodskap oordra;
  • Direktheid: ek probeer om kort sinne te skryf, en 'n direkte, persoonlike styl te handhaaf. Dit moet maklik lees en maklik ingaan - die aandag hou;
  • Praktyk en toepasbaarheid: ek vermy die teorie en konsentreer op die praktyk. Die oordenking moet een of ander raakpunt hê in die praktyk. Toepasbaar wees vandag. Dis nie so maklik nie!
  • Algemeenheid: elke dagstukkie moet op 'n manier los staan van die ander, en op sy eie ook betekenis oordra, selfs oor tien jaar. Ek gee die verband aan van waarmee ons besig is (soms te veel) want daar sluit elke dag nuwe mense aan wat ook in die prentjie moet kom, maar probeer die oordenking se algemene toepasbaarheid behou. Daarom verwys ek nie na spesifieke gebeure nou in die land nie, byvoorbeeld (alhoewel die versoeking daar is!)
  • Beknoptheid: daar is nie baie tyd om deur so 'n dagstukkie te gaan nie, en dit moet net 'n enkele paragraaf wees. My stryd is altyd om minder, nie meer nie te skryf, en ek beperk elke oordenking tot 160 woorde.


Wat 'n voorreg om daagliks in byte-sizes te mag preek aan so baie!

 

Terug na die Padlangs-infoblad

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –