Forum 2.0

Toe ons nog in die gemeente was...

...het ons op ‘n stadium die behoefte gehad om ons sangbediening op te bou.  Dis asof ons maar net aangegaan het met oefen en sing, sonder enige besef van:

  • Wat is die betekenis van die sangbediening: waaroor gaan dit en wat probeer ons doen?
  • Waarheen is ons op pad?  Wat is ons doelwitte met die gemeente?
  • Hoe kan ons ons sangbediening na die volgende vlak ophef?  Wat is die take van die orkes, sangers, sangleier, ens.?
  • Waar pas die aanbidding-in-sang in die diens in, ens.?

Ons was in ‘n groef van middelmatigheid.  Ek het toe vir ons uit verskeie bronne ‘n kort kursus saamgestel.  Dit het gehelp dat ek self al vir jare in die orkes gespeel en sang gelei het – ons het grootgeword met speel en sing.  Ek het self ook meer as een kursus in die verband bygewoon.  Die gevolg was ‘n kort program wat ek vir ons eie sanggroep en ‘n paar gemeentes rondom ons aangebied het.  Ek het dit vroeër die jaar deeglik oorgedoen en reeds in 'n gemeente aangebied.  Ek glo ons het nou iets wat in drie tot vyf sessies met die orkes deurgewerk kan word en nuwe rigting, doelwitte en ‘n besliste hoër standaard teweeg sal bring.  Elkeen sal nou weet wat om te doen.  Dis effens generies, want gemeentes verskil baie, maar dat dit waarde sal toevoeg, is vir my verseker.  Elke gemeente kan elk geval sy eie klem lê.  Die kursus is ideaal vir 'n wegbreek of naweekkamp vir die sangbediening.

Die inhoud

Die inhoud gaan o.a. oor die sangbediening as priesterlike funksie; kort Bybelse, historiese en liturgiese agtergrond by die sangbediening; die tipe liedere waarmee ons werk in ons spesifieke gemeente-milieu; die tabernakelmodel as werkbare model vir die aanbied van kontemporêre praise & worship; die skakeling tussen sangleiers en leraars; die praktyk van die repertoire, die rolle van die orkeslede, sangers en leiers, ens. Die kursus loop oor 4 weke.

Die kursus is gratis, maar daar's 'n MAAR...

Ons wil graag hierdie kort kursus gebruik om ons bediening bekend te maak.  Jy kan die kursus gratis ontvang op een voorwaarde - jy moet dit week vir week aanstuur (soos jy dit kry) aan 'n sangleier, gemeenteleraar of beide. Jy kan sê jy ontvang hierdie 4 dele kursus nou en hoop dit is vir hulle waardevol. Ons sal vooraf daardie e-pos adresse by jou bekom en na die tyd aan hulle skryf om te sê hulle het ons kursus nou ontvang en dan 'n uitnodiging rig dat hulle ook na ons ander kursusse kyk - net eenmalig, ons sal hulle nie spam nie.  Dit is die voorwaarde.

 

Kursusse word weekliks per e-pos uitgestuur aan die PADLANGS vennote wat daarvoor ingeskryf is. Dit is Christelike selfstudie-kursusse en bedoel vir geestelike groei. Daar is geen eksamens of assessering nie, en ook geen akkreditasie of sertifikaat nie.

 

Vir VOLLE inligting oor kursusbydraes en -reëls, kliek hier
Vir 'n oorsig oor AL ONS KURSUSSE, kliek hier
Om aan ons te skryf, kliek hier

Skryf vir hierdie kursus in op die hoofblad met die BLOU SKAKEL.


Kyk gerus na die voorbeeld hieronder - die eerste blad van Deel #1 van ons kursus.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Replies are closed for this discussion.