Forum 2.0

Padlangs Miniposters 2012

DIT IS LIEFDE - 13 Feb 2012

Ek het hierdie stukkie oor die liefde geskryf vir Leef-tydskrif (Feb 2012) en ek dink die kopiereg behoort aan hulle.  Maar dis nie verkeerd om daaruit vir julle aan te haal nie.  Ek sien ek was geïnspireer deur 1 Kor 13, die Groot Gebod, die Gelykenis van die Verlore Seun, die konsep van agape-liefde, die vrug van die Gees, die evangelie oor die algemeen, die lied Love can build a bridge, seker maar my eie reis en goete en Valentynsdag!  Druk dit uit in kleur en plak dit in jou joernaal.  Ek het...

WAT VRA GOD JOU ANDERS? - 2 Mrt 2012
Soms raak dinge bietjie ingewikkeld.  Die wet is kompleks en sluit 100e gebooie in.  Vra God dit nog steeds vir ons? Ons glo nie dis nog alles letterlik vir ons nie, maar dis makliker om op Miga se samevatting van die hele wet te let:  hy sê luister, God vra van jou [1] reg en geregtigheid, [2] liefde teenoor ander en [3] om nederig met God te wandel.  Dis maar dit. Dis die basics.  Onderstaande die Engelse weergawe, wat 'n mooi rym het:

RISE & SHINE... - 15 Mei 2012

Vergeet 'n oomblik van jou self en jou behoeftes.  God se seën skyn oor jou soos die son.  In Hom is al die beloftes van hoop en uitkoms, van oorwinning en voorsiening.  Hy belowe 'n nuwe begin.  Dalk moet jy daarvan reflekteer na ander mense toe - bewys AAN HULLE God se liefde, dra AAN HULLE sy hoop oor, staan VIR HULLE op in geloof.  Die woorde van Jes 6:1 het my nog altyd geïnspireer.  Ek het daarvan 'n mini-poster gemaak - druk dit uit in kleur, plak dit in jou dagboek, bepeins dit en staan dan op vir die Here...

KOM LAAT ONS KEN - 1 Jun 2013

Nog een van my absoluut gunsteling-verse in die Bybel.  Hosea smeek sy volk - die Noordelike Ryk van Israel - om terug te keer na die Here, want hulle het ver afgedwaal.  Hy nooi hulle as't ware uit om saam met hom na die Here te gaan: "Kom ons gaan terug na die Here..." (6:1) en sê dan ook hierdie mooi woorde.  Daar is soveel emosie in, soveel verlange na God, soveel behoefte om God te KEN, soveel uitsien na die nuwe môre wat sal aanbreek.  Pragtig.

LEWE EN STERWE - 26 Sep 2012

In Fil 1:21 sê Paulus so 'n radikale stelling: "Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins".  DIt kan mens net sê - dink ek - as jy reeds vooraf gesterf het, in Christus - as jy jou lewe radikaal afgegee het.  Dan kan jy die res van jou lewe in totale vryheid leef.  Ek kry dit nog nie soos Paulus reg nie... maar my hart hunker na daardie vryheid. Ek het die vers op 'n mini-poster (A5) gesit - so 'n kalm toneel... Jy kan dit aflaai en uitdruk vir jou dagboek, joernaal, aansteekbord of waar ook al. Jy kan hierdie lêers ook gebruik as agtergronde vir jou foon!  Ek bid dit dat jou - en my - tot 'n groter oorgawe sal lei.

GEBED OM VREDE - 16 Okt 2012

Ek het onlangs in ons dagstukkies (#2425) gedeel oor die gedeelte waar Paulus sê: Wees oor NIKS besorg nie, maar laat julle begeertes in ALLES deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God (Fil 4:6 e.v.).  Daar was egter soveel in daardie teks wat tot my gespreek het dat ek daaruit ook 'n preek voorberei het.  In daardie preek het ek 'n draai gemaak by die feit dat ons die kommer oor dit waaraan ons niks kan verander nie, moet laat gaan - in gebed...  So kom ek toe weer op die sg. Serenity Prayer af, en ek vind toe hierdie mooi weergawe van Reinhold Niebuhr, die belangrike Duitste teoloog, wat ook so prakties geestelik was. Hy brei bietjie daarop uit - 'n regte value add... - dit lyk handgeskrewe in 'n tipiese Duitse kalligrafie. Nou ja, dit kom toe op 'n retro agtergrond, skaduwee by woep wap en my eie tooisels en daarsy - reg vir my joernaal!  En ek hoop joune...  Hier is dit in A5-formaat (min of meer, die keer).  Dit bly eenvoudig een van die mees wesenlike geestelike waarhede.

JUDAS SE DOKSOLOGIE - 6 Nov 2012
Die laaste twee verse van die kort brief van Judas, Jesus se broer, bevat een van die mooiste lofverheffings in die Bybel.  Dit gaan oor die feit dat die Here ons sal bewaar en absoluut volmaak, ja sonder gebrek, aan die Vader sal voorstel op dáárdie Dag, onder die gejuig van al die hemelinge.  HY neem vir ons volle verantwoordelikheid. Lees dit en bepeins die implikasies daarvan... Het die prent afgelaai by www.purechristiangraphicdesign.com/what-does-heaven-look-like/ en geknip, en toe deur die Photoshop-meultjie gesit vir die grinterige effek (my huidige gunsteling effek).  Toe Powerpoint se tools gebruik vir die bewimpeling van die teks, soos ons in die bedryf sê... Hoop dit seën jou vandag!

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Replies are closed for this discussion.