Forum 2.0

Stel 'n RSS-voer op

For the English - see below...

 

Voer elke dag se Padlangs op jou webruimte in!

Wat is RSS?

RSS (Real Simple Syndication) is die protokol wat gebruik word om 'n nuusvoer, daaglikse weer of aandelepryse en ja, daaglikse oordenkings reguit na jou webruimte of blog in te voer.  As jy dus jou blog oopmaak, is die jongste inligting - vandag se Padlangs dagstukkie - daar.  Let op dat jy 'n webruimte of blog (bv. WordPress of Blogger) moet hê - dit is nie e-pos nie... 

Stel dit hiervandaan op:

As jy egter so iets het en jy weet min of meer waarvan ons praat, stel jou voer op vanuit hierdie adres vir die Afrikaanse dagstukkies

http://jimileroux.com/forum/topics/feed/category/Padlangs+oordenkings

OF

http://jimileroux.com/forum/topics/Padlangs+oordenkings

Kyk wat werk - die sosiale netwerke en blogsites maak dit eintlik vir jou baie maklik - lees net bietjie rond!

  

Feed your By the Way every day live into your website!

What is RSS?

RSS (Real Simple Syndication) is the protocol that is used to feed in a live newsfeed, daily weather, share prices and yes, your daily devotion into your website or blog.  If you open up your blog, the newest information - today's By the Way - is there.  Take note that you must have a website or blog (e.g. WordPress or Blogger) - it's not e-mail...

Set up from this URL:

If you have such a site and have an idea what we're talking about, you can feed in our English devotions from the following addres. 

http://jimileroux.com/forum/topics/feed/category/By+the+Way

OR

http://jimileroux.com/forum/topics/By+the+Way

See which works best.  The social networks and blog sites actually make it very simple to set up such a feed - just read a bit about it!

 

 

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –