Forum 2.0

Natuurlik mag jy kies wat jy wil, maar my voorstel is die volgende: 

 

Kyk eers na die basiese kursusse:

 • Geestelike Vorming is ons basiese kursus. Dit behels die geestelike lewe van die begin tot aan die einde. Doen dit eerste. Almal moet dit doen - volgens my! Dit is bykans 'n jaar se dissipelskap-opleiding.
 • Deur die Woord is 'n wonderlike geleentheid om vir bykans 'n jaar deur die Bybel te werk.  Ons gaan van Genesis tot Openbaring op 'n heel maklike en praktiese manier en kry nuwe insig oor elke boek.  Dan kry ons ook 'n oorsig oor die groot prentjie van die Woord se hoofboodskap.
 • JESUS-notas is ons groot kursus (ook bykans 'n jaar) oor die Meester. Ons deel oor die lewe wat Jesus geleef het in Galilea van 2000 gelede, en oor hoe hy gedink het oor dinge.  Dan kyk ons na sy reaksies en optredes. Ons wil die Meester beter leer ken - Hom verstaan...
 • Veelkleurige Kleed gaan oor gebed.  Gebed is die 'taal van ons hart', maar dit word baie misverstaan.  Ons sien dit as 'n lysie versoeke, maar dis eintlik meer die belewing van God se teenwoordigheid en my oorgawe aan Hom.  Verder moet ons verstaan hoe uniek elkeen se gebedslewe is - dis onvergelykbaar!
 • Geestelike Lewe is die opvolg op Geestelike Vorming.  Ek wil eintlik regtig dat elkeen wat hierdie doen eers deur Vorming (of dalk een van die ander vlagskip-kursusse) is.  Ek sien dit as iets wat dalk meer gevorderd is.  Dit gaan oor spiritualiteit en oor charismatiese en kontemplatiewe praktyke. 

Dit gee vir jou die fondasie waarop jy kan bou.

 

Kyk dan na die volgende:

As jy dan wil aanbeweeg (of jouself nie vir so 'n lang tyd wil commit nie), kyk na:

 • Geestelike Dissiplines OF Die Heilige Gees. Besluit op grond van wat jou behoeftes is. Die twee vul mekaar aan. Dit is so dat ons meer aan die Gees in ons lewe moet oorgee, en moet leer om met gawes te bedien. Maar ons het ook die ander waarheid nodig en dit is dat daar sonder dissiplines geen geestelike lewe of groei moontlik is nie. Die lg. is dalk meer charismaties, die eg. meer kontemplatief. In watter rigting moet jy groei?
 • Sonde & Sin gaan oor dit wat jou groei nog keer - dit wat tussen jou en die doel staan.  Ons behandel sonde as verskynsel in ons en sondes as dade waarmee ons probeer om sin in ons lewe te bring, buite God om.  Dis wat dit sonde maak, nie waar nie?  Ons behandel die sg. doodsondes een vir een, en eindig af met temas soos verwerping, verslawing, vestings, verantwoordelikheid, ens.
 • Ons Vader gaan oor Jesus se gebed en gaan streng gesproke nie net oor gebed nie, maar uiteindelik oor die hele geestelike lewe. Ek dink dis 'n wonderlike geestelike kursus wat jou aanspreek soos min ander - al moet ek dit self sê!  Oor gebed kan jy ook kyk na:
 • Liturgie vir die Lewe het nie eintlik 'n voorvereiste nodig nie, maar dit sal goed wees as jy Geestelike Dissiplines eers kon gedoen het. Dit is in dieselfde toonaard - dis eintlik 'n uitvloeisel uit die "Dissipline van Aanbidding". Jy kan dit natuurlik enige tyd eerste doen - maar besef dis iets anders as die ander kursusse.
 • Morele Kompas gaan oor die Tien Gebooie - ons loop gebod vir gebod daardeur, met die groot vraag - hoe kyk ons op Nuwe Testamentiese wyse na die wet - hoe het Jesus met die wet omgegaan?
 • Die Gelykenisse van Jesus is 'n heerlike kursus waarin ons sommer deur al die gelykenisse van Jesus werk.  Ons kyk na elkeen se betekenis en dan die toepassing vir ons.  Jesus se hart vir die koninkryk van God kom uit in sy gelykenisse.
 • Engele Notas is sommer net 'n lekker kort kursus (6 weke) oor die hemelwesens - dit sal jou sommer baie bemoedig.

 

Het jy behoefte aan spesifieke toerusting?

Dit is in die eerste plek bedoel vir die individu, ja verseker, maar kan aangewend word in die gemeente.  Dit is ook TOERUSTING vir BEDIENING - het jy behoefte daaraan?

 • Die Man Kursus is veral geskik vir die wat in 'n Mannebediening staan, in die selgroep hieroor wil deel, of regtig nou wil leer oor mans en vroue.  Vroue bestel dit vir hulle mans... 13 weke.
 • Innerlike Heling is 'n kursus in innerlike genesing - dit is 'n persoonlike reis na genesing, maar ook toerusting vir beraders. As jy voel jy het na binne werk nodig, of wil in berading betrokke raak, is dit 'n goeie kursus om te volg - 21 weke.
 • Kleingroep-DINAMIEK is weer opleiding vir kleingroepleiers.  Oor 12 weke doen ons al die belangrikste aspekte van kleingroepbediening.  Hierdie kursus is ontwikkel in die bedieningspraktyk van 'n postmoderne makrogemeente en is die mees eietydse wat in Afrikaans beskikbaar is, volgens ons!
 • Neem Leierskap is eweneens 'n kort eietydse inleiding by die tema van leierskap - 9 weke.  Het dit al op 'n leierskamp aangebied, waar dit goed gewerk het.  Dit het 'n lekker vloei.
 • Musiekbediening in die gemeente is 'n kort program (oor 4 weke) vir die musiekleiers, leraars of diegene in sangbediening.  Werk dit self deur of bied dit aan die musiekbediening aan oor 'n naweek.
 • Missionele Verhoudings is ideaal vir die individu, maar ook lekker vir die selgroep of selfs as "evangelisasie-kursus' vir die gemeente.  Dit gaan oor 'n lewe as getuie van Christus - hoe leef en praat ek (op 'n doodnatuurlike manier) sodat ek ander vir Christus kan aanraak?  
 • Huweliksreis is 'n heerlike gemaklike, praktiese en geestelike manier vir getroude pare om waarde tot hulle huwelike te voeg.  Ons deel oor 30 weke oor die belangrikste temas wat ons huwelike raak - veral ons verskille en hoe oor dit heen kan kommunikeer.  Ons kry uitstekende terugvoer!  Hier is natuurlik ook goeie materiaal vir 'n huwelikskamp.

 

Die volgende is begeleiding vir spesifieke situasies:

Hierdie programme is nie net vir deurlees nie: dit vra meer tyd en moeite. Terselfdertyd is daar 'n voordeel in om intensief met iets te werk, nie waar nie?  Kyk na die volgende, wat ek as coachingbeskou.

 • Die Lewe-program is nie primêr bedoel vir geestelike groei nie, maar om voor die Here met my hele lewe en toekoms te werk. Dis life coaching. Doen dit veral as jy voel jy weet nie (meer) wie jy is nie, waarheen jy gaan nie, ens. As jy op 'n ongemaklike plek in jou lewe is, as jy stuck voel. Die Lewe loop ook oor 40 weke en kan net deurgelees word, maar jy kan die oefeninge doen en instuur vir nasiening.
 • Shot is ons program vir die jeug. As jy 'n hoërskoolkind in jou huis het, sal dit vir hom of haar waardevol wees.  Dit is coaching, en ons behandel studies, eksamenskryf, ouens en meisies, verhoudings met ouers en onderwysers, hoe om vriende te maak en vele meer!  Jou tiener kan te enige tyd vir my skryf met 'n probleem of vraag (behalwe nou oor seks, nè...)
 • Renovatio is die gratis begeleidingsprogram vir leraars en geestelike leiers, wat ook oor 40 weke strek. Dit behels spiritual en life coaching en het ten doel om leraars en geestelike leiers te versterk en te bemoedig. As jy 'n leraar of leier is, mag jy aansoek doen, maar onthou, dis gevorderde materiaal. Die wat in aktiewe bediening is, of teologiese opleiding gehad het sal die meeste baat vind.  Daar is geen verpligte huiswerk nie.

 

Verdere skakels

Om na die verskillende kursusse te kyk, gebruik die menu bo-aan en of kliek hier

Om terug te keer na die kursusse hoofblad en in te skryf kliek hier

Om meer te lees oor hoe ons kursusse werk (en in te skryf) kliek hier

Om 'n aflaaistuk oor al ons kursusse af te laai vir uitdruk of aanstuur kliek hier

 

 

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –