Forum 2.0

3610 Leer bid: vir verhouding

Vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose. Mat 6:12-13 NAV

Die ‘Ons Vader’ is Jesus se lering oor gebed aan sy dissipels. Daaruit leer ons ook hoe om te bid! Ons sien byvoorbeeld dat ons gebed by God moet begin – by sý eer, sý koninkryk, sý wil – voordat ons oor ons eie behoeftes bid. Hier leer ons nog ‘n les: terwyl Jesus ons fisieke behoeftes in een sin afhandel – gee ons vandag ons dag se brood – gee Hy besondere aandag aan ons geestelike behoeftes. Dít is waaroor ons nou eintlik behoort te bid! Laat ons dus tyd maak om te bid oor ons oortredings en vir ander se oortredings teenoor ons. Laat ons bid om vergewe te word en te vergewe. Laat ons bid oor die versoekings in ons lewe en die vyand se aanslae. Laat ons bid vir ons geestelike lewe en geestelike groei! Dis immers ‘n belangrike doel van ons gebed: dat dit ons in die regte verhouding met God sal bring.

Here, ek bely dat my gebed dikwels net oor my fisieke behoeftes gaan. Help my om in te sien dat my geestelike behoeftes veel dringender is. Amen.

Bid vir jou verhouding met God!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –