Forum 2.0

3611 Gebed se gevolg

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. 2 Kor 3:18 NAV

As volgelinge van Jesus Christus wil ons nie net die uiterlike vorms van gebed aanleer nie. Ons wil veral nie geestelike formules of tegnieke deurgee hoe om te bid sodat jy alles kry waarvoor jy vra nie. Dis nie wat gebed is nie en daarom werk dit ook nie uit nie – probeer gerus! Ware gebed gaan oor die innerlike – dit gaan oor ‘n hart wat ‘n behoefte het aan God, wat gráág met Hom tyd wil deurbring. Om in SY teenwoordigheid te verkeer, dís gebed, en wat ons daar doen is sekondêr. As ons egter dikwels in God se teenwoordigheid kom, verander dit ons. Dit ontwikkel diepte in ons lewe, vrede en vreugde – vertroue, vastigheid. Hoe gebeur dit? Wel, dis HY wat op ons afvryf, dis SY heerlikheid wat van ons uitstraal, sê Paulus. Ander sal ook meer van SY liefde en genade in jou lewe opmerk!

Here, ek bely dat my gebed meestal oor myself gaan – nie oor U nie. Nogtans HET ek ‘n behoefte na U en WIL ek meer in u teenwoordigheid wees! Amen.

Lééf uit God se krag!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –