Forum 2.0

3613 Spreek Here, ek luister

Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” “Wie is U, Here?” vra hy toe. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dit is vir My wat jy vervolg. Hand 9:4-5 NAV

God openbaar Homself, maar nie almal bemerk Hom nie. Sy eerste en algemene openbaring is in sy skepping. Die Skrif sê enige opmerksame mens kan die Skepper vanuit die skepping herken – maar nie almal doen nie! God openbaar Homself ook deur sy Seun. In Jesus Christus leer ons God in groter besonderhede ken, want Christus is soos God is. Nogtans draai baie hulle rug op die getuienis van die Skrif oor Jesus. Ten slotte openbaar God Hom aan mense se harte. Persoonlik glo ek dat Hy aan elke hart klop en elkeen roep, op baie verskillende maniere, en dat dit elke mens se plig is om daardie klop te hoor en daardie stem te herken. Die rede waarom ons dikwels nie die Here herken nie is nie omdat HY nie praat nie – dis omdat ONS geestelike ore en oë toe is! As ons vandag leef met ‘n openheid na HOM toe, sal ons Hom oral om ons gewaar, dis gewis!

Here, help my om vandag te leef met oë en ore wat geestelik oop is, sodat ek U om my kan sien en U stem tot my kan hoor. Amen.

Maak jou geestelike oë en ore oop!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –