Forum 2.0

3614 Ken die Herder se stem

Die skape luister na die herder se stem.  Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Joh 10:3-4 NAV

In Bybelse tye was ‘n herder se kudde vir hom allesbelangrik, want hulle was sy inkomste, sy hele lewe! Hy moes dus altyd waak teen wilde diere of skaapdiewe en het snags by hulle of in die kraal se ingang geslaap. Die herder het elkeen van sy skape geken en vir elkeen ‘n naam gehad, wat hy op ‘n besondere manier geroep het. Soggens het hy die skape uit die kraal gelei deur hulle name te roep en het hy vooruit gestap, al roepende en fluitende, terwyl sy kuddetjie hom volg. Só, sê Jesus, ken HY ook sy skape en roep Hy ook na hulle – na ons, met ander woorde – op die naam! Ons moet ook sý stem ken en Hóm kan volg, maar die hartseer is dat ons meestal nie die Goeie Herder se stem herken nie. Laat ons ons egter daarop toelê om sy stem inderdaad te hoor, te midde van al die geraas om ons.

Here, ek wil leer om u stem te hoor en u leiding te herken. Help my om in dié verband te groei! Amen.

Leer ken die Herder se stem!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –