Forum 2.0

3622 Die Gees is belowe

Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense… Hand 2:16-17a NAV

In die Ou Testament het die Heilige Gees net sporadies op mense gekom – veral diegene wat tot ‘n spesiale taak geroep is. Die Ou Testament het egter uitgesien na die tyd wanneer die Gees op die hele volk sou kom: die Messiaanse Tyd, die tyd van die Nuwe Verbond. In Esegiël (36:27) belowe die Here byvoorbeeld: Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal máák dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Op Pinksterdag, hier in Handelinge 2, “stort” God dan sy Gees uit “op alle vlees” – net soos belowe is. Die les is dit: as ek en jy nie deur die Gees leef nie, is dit nie omdat Hy nie aan ons gegee is nie. Nee, die Heilige Gees is ten volle beskikbaar. Trouens, Hy leef reeds in elke gelowige. Die probleem is eerder dat ek en jy nie genoegsaam oorgegee is aan die Gees se beheer nie!

Hemelse Vader, dankie dat U u Gees vir my gee. Ek maak my lewe vir Hom oop – leer my wat dit beteken om onder sý beheer te leef! Amen.

Gee oor aan die Heilige Gees!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –