Forum 2.0

3631 God is God en ek is nie

Daarop antwoord Jesus: “Daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.” Luk 4:8 NAV

God moet aanbid word, want Hy is God – punt. Hy is per definisie aanbiddingswaardig. Om Hom nié te aanbid nie, is die grootste sonde. Onthou, God het nie ons aanbidding nodig nie – veral nie om God te wees nie. Ons, egter, het nodig om te aanbid! As ons Hom nie sou aanbid nie, sou ons begin dink dat óns God is. Onthou, van die begin af wil die mens sy eie god wees, sy eie besluite neem – doen soos HY goed dink. Dis ons natuur en dis ons sonde. Daarom is aanbidding so nodig vir ons, want dit bevestig HY is God – ek is nie! Aanbidding bring my in lyn met Hom, dit sit my op my regte plek: aan sy voete. Ek kan immers nooit God wees nie, maar ek kan wonderlik MENS wees – tot sy eer! Aanbidding maak my vry om te wees wie ek is, aanbidding gee my vrede. HY moet God wees in my lewe!  

Here, U is God en ek is mens. U is die Vader en ek is ‘n kind aan U voete. Dáárdie verhouding gee my vrede. Wees God in my lewe! Amen.

Laat God God wees in jou lewe!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –