Forum 2.0

3635 Aanbidding deur sy Gees

Maar daar kom ’n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. Joh 4:23 NAV

Die Samaritaanse vrou vra Jesus uit oor die ware aanbiddingsplek: Jerusalem of Gerisim? Jesus sê dat dit vir God nie soseer oor die plek gaan nie, maar oor die hart. Jy kan op die regte plek die regte dinge doen, maar jou hart kan steeds verkeerd wees! As jou hart egter opreg is met God, kan jy Hom op enige plek aanbid. Dan sal die Heilige Gees vir ons wys waar God teenwoordig is en werk. Hy sal ons byvoorbeeld wys dat God intens teenwoordig is in ‘n spesifieke situasie, dat Hy nou met MY praat, deur iemand se woorde of dat daar vir MY ‘n les is in die toneel voor my. Dan word die hele lewe vir ons heilig, die hele aarde sy tempel – dan kan ons aanbid of ons nou in ‘n katedraal is of in die veld, in ‘n kerk of in ‘n plakkerskamp. Die Gees lei ons altyd in aanbidding in!

Heilige Gees, maak die Vader aan my bekend, waar ek my ook al bevind. Maak my hart opreg, sodat ek in Gees en waarheid kan aanbid, soos die Vader wil hê. Amen.

Aanbid God soos die Gees jou lei!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –