Forum 2.0

3647 Woord lei tot geloof

Jammer vir die onderbreking in ons uitsending. Ons het 'n probleem (gehad) met ons lyste, maar ek glo dinge behoort nou reëlmatig te verloop. Goed gaan!

 Die geloof kom dus uit wat ons hoor, en wat ons hoor kom deur die verkondiging van Christus. Rom 10:17 BDV

 As volgelinge moet ons leer om ons geloof te bou, want ons lewe is ‘n  geloofslewe. Hoe kan ons dan ons geloof bou? Wel, die Skrif sê as ons die “woord van Christus” hoor – met die klem op sy gesproke of verkondigde woorde – sal geloof in ons hart gewek word. Dis hoe ons dit ook beleef. As ons van Christus lees, as ons beleef dat Hy deur die Woord ook met ONS praat, groei ons geloof. Kennis lei tot vertroue! As volgelinge is ons fokus immers op ons Meester. Ons lees so veel as moontlik van Hom in die evangelies en leer, deur sy woorde, sy hart ken. Dít maak dat ons die Meester meer liefhet, Hom meer wil gehoorsaam en ons lewe meer aan Hom wil toevertrou. Ja, as jy Jesus in die Woord ontmoet, sal Hy jou hart aan die brand steek! Geloof sal opvlam, dis verseker!  

 Here Jesus, hoe meer ek van U leer, hoe meer wil ek u volgeling wees. Amen.

 Ontmoet Jesus in sy Woord – en in jou hart!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2017 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –