Forum 2.0

3668 Sluit aan by sy groep

Alle huwelike kan baat by verryking! Ons relevante en praktiese kursus, HUWELIKSREIS, werk deur die pilare vir 'n gesonde huwelik, die redes waarom ons so verskil en die maniere waarop ons mekaar weer kan vind. Kyk gerus na meer besonderhede: kliek hier.

Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.” Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg. Mat 4:19-20 NAV

Christenskap is nie net ‘n ek-ding nie – dis veral ‘n ons-ding. Ons doen dit in gemeenskap! Toe Jesus sy dissipels roep, roep Hy hulle wel as individue, maar Hy roep hulle ook om ‘n groep volgelinge te vorm, ‘n gemeenskap te word. Hulle sou voortaan nie net hulle lewens met Hóm deel nie, maar ook met mekaar. So nooi Jesus ons ook: eerstens om Hom te volg en tweedens om by sy dissipelsgroep aan te sluit. Ons wil dikwels net met die Here te doen hê, nie waar nie – nie nog met sy ander volgelinge ook nie! Sommige van sy volgelinge is moeilik om mee oor die weg te kom! Nogtans is daar nie ‘n ander pad nie. Dit wat Jesus ons wil leer gaan oor liefde en vergiffenis en medelye en diens – alles dinge wat ons ONDER MEKAAR moet doen! Wil jy Jesus volg? Dan moet jy aansluit by sy groep. Anders mis jy die hele punt!

Here Jesus, ek wil deel word van u volgelinge. Leer my hoe om ‘n ware volgeling te wees: teenoor U en teenoor ander… Amen.

Sê ook ja vir Jesus se volgelinge!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –