Forum 2.0

3697 Wees eers ‘n sukses dáár

Ons "vlagskip"-kursus hierdie jaar is IN PRAKTYK, wat ons leer hoe 'n Christen die gewone lewe leef: in die verkeer, by die werk, in verhouding en vele meer! Hoe eet en drink en baklei kinders van die Here? Lees meer oor hierdie oulike kursus: kliek hier

Laat dit vir julle 'n saak van eer wees om rustig te lewe, julle met julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing, en julle sal van niemand afhanklik wees nie. 1 Tess 4:11-12 NAV

Die spiritualiteit waarna ons streef is ‘n plat-op-die-aarde een. Dit begin in die gewone lewe – by jou werk, in jou verhoudings – en heilig eers DIT vir die Here voordat dit na “suiwer” geestelike dinge beweeg. Let op:

  • Jou werk is ‘n diep geestelike saak. Dit genereer inkomste vir jou gesin en eer die Here. Dis ook waar jou verhouding met God, jou geloof en jou vrug-dra getoets sal word! Let egter op: jy kan nie ‘n mislukking by jou werk wees (as ‘n Christen), maar dan ‘n “groot Christen” by die kerk wees nie. Dit werk nie so nie!
  • Jou verhoudings en gesinslewe is eweneens heilig: dit gaan oor mense en oor liefde. Dis ook waar jy jou volgelingskap behoorlik sal moet uitlewe! Weereens: as jy nie by jou huis ‘n Christen kan wees nie, kan jy nêrens ‘n Christen wees nie. Bewys dit eerstens tuis, nie in die kerk nie!

Sien jy hoe die gewone lewe tot die geestelike lewe aanleiding gee? Maak ‘n sukses van die eerste, dan sal die tweede ook ‘n sukses wees!

Liefdevolle Vader, help my om vir U te leef by die huis en by die werk. Laat my geestelike vrug dáár blyk! Amen.

Wees eers ‘n Christen tuis en by die werk!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –