Forum 2.0

3698 Los die swaar godsdiens

Ons "vlagskip"-kursus hierdie jaar is IN PRAKTYK, wat ons leer hoe 'n Christen die gewone lewe leef: in die verkeer, by die werk, in verhouding en vele meer! Hoe eet en drink en baklei kinders van die Here? Lees meer oor hierdie oulike kursus: kliek hier

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.” Mat 11:28-30 OAV

Die Fariseërs se lering oor die Joodse Wet was vir die volk ‘n swaar juk. Dit het nie net die “geskrewe wet” (soos dit in die Bybel staan) behels nie, maar ook hulle interpretasie daarvan in tientalle regulasies, toepassings en uitsonderings. Die uiteinde was ‘n swaar las wat amper niemand kon dra nie. Die volk was “vermoeid en belas”, moeg vir godsdiens – burnt out on religion, volgens The Message. Jesus sê SY juk is sag en sy las is lig. Sy verwagting van sy volgelinge is eenvoudig en maklik genoeg.  Hy leer hulle basiese en wesenlike dinge, nie swaar godsdiens nie. So moet ons ook ons geestelike lewe beleef. Dis so diep en ryk, maar terselfdertyd vreeslik eenvoudig. Ons moet dit nie te ingewikkeld maak nie. Los die swaar godsdiens en trouens alle godsdienstigheid en kunsmatigheid. Vergeet jouself ook so ver jy kan! Leer by Jesus oor die Vader, oor geloof en liefde en leef dit dan eenvoudig en opreg uit. Dis genoeg!

Here Jesus, dankie dat u juk sag is. Help my om eenvoudig en opreg uit te leef wat U sê! Amen.

Aanvaar wat Jesus leer en leef dit uit!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –