Forum 2.0

3725 Genadegawes moet verskil

Seën ons daaglikse oordenkings jou? Stuur dit gerus aan 'n vriend! Ontvang jy hierdie oordenkings van iemand anders? Skryf dan self in! Ons oordenkings is gratis by hierdie skakel: http://www.jimileroux.com/padlangs-info

Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. 1 Kor 12:4-6 NAV

Daar is ‘n paar misverstande as dit oor die “genadegawes” (charismata) gaan. Een daarvan is dat sommige mense gawes het, maar ander nie. Die Bybel spel egter uit dat elkeen gawes het. Dis eweneens verkeerd dat sommige gawes belangriker is as ander, want die gawes is soos ledemate: elkeen is belangrik, want elkeen is nodig! Nog ‘n misverstand is dat almal dieselfde gawes behoort te hê. Dis menslik dat ons na sommige gawes opkyk as meer spesiaal as ander, want sommiges trek inderdaad meer aandag. Gawes MOET egter verskil as ons sáám een liggaam uitmaak. Gawes kom altyd voor as ‘n VERSKEIDENHEID, soos Paulus hier sê. “As die hele liggaam oog was, waar is die gehoor”, vra hy ook. Jy mag dus nie dink jou bydrae is minder of meer werd as enige-iemand anders s’n nie. Almal kan nie profete of leiers wees, of vir genesing bid nie – iemand moet ook die tee bedien, die boeke doen en die geboue onderhou! Gawes MOET verskil, anders sal daar chaos wees.

Here, dankie dat U my kan gebruik net soos wat ek is. Amen.

Bied jou uniekheid vrymoediglik aan!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –