Forum 2.0

3727 Vloei in die bonatuurlike

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. 1 Kor 12:9-10 NAV

Die sogenaamde “bonatuurlike” gawes is nie dinge wat gewoonweg in ‘n mens teenwoordig is nie. Dit is buitengewone vermoëns wat die Heilige Gees aan ons skenk. In hierdie hoofstuk word daar nege bonatuurlike gawes – ook genoem die “charismatiese” gawes – genoem. Daar is...

  • openbaringsgawes: die vermoë tot goddelike wysheid of buitengewone kennis in ‘n spesifieke situasie, of om die “geeste te onderskei” – met ander woorde om te besef watter gebeure van die Here is of nie is nie;
  • krag-gawes: buitengewone geloof dat God iets gaan doen, die vermoë om te bid vir genesing of die werking van ‘n krag of wonder in Jesus se Naam;
  • spreekgawes: die vermoë om te profeteer (om te sê wat God sê in ‘n gegewe situasie), om talespraak te beoefen of om te sê wat spesifieke talespraak beteken.

Het jy ‘n begeerte om met sommige van hierdie dinge te groei? Wil jy graag uitreik met meer krag, meer van die Gees? Paulus sê ons kan ons hierna “uitstrek” – ons kan bid om dit te bekom!

Heilige Gees, ek het ‘n behoefte aan meer van U: meer van u teenwoordigheid en meer van u krag! Amen.

Strek jou uit na meer van die Heilige Gees!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –