Forum 2.0

3736 Geroep op jou kragte

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

Vir een het hy vyf goue muntstukke gegee, vir 'n ander twee, en vir 'n derde een. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Mat 25:15 NAV

As iemand sou vra, waartoe is ek geroep, wat vra die Here van my, is daar ‘n kort en kragtige antwoord: jou roeping lê in jou gawes. Die Here het aan elkeen talente gegee, vermoëns, kragte. In die kerk noem ons dit gawes. Die gelykenis van die talente leer ons dat DIT is wat die Here aan jou toevertrou het, dat DIT is waarmee jy moet werk en dat DIT sal wees waaroor jy eendag verantwoording sal moet doen. Kry dus ‘n duidelike idee van jou kragte: dit waarmee jy goed is EN wat jy geniet om te doen! Waarvoor is jy opgelei, watter ervaring het jy, watter voordele bied jou persoonlikheid, wat kom “natuurlik” by jou? Wat sê ander mense is jou sterk punte? Verstaan dan dat jou roeping in daardie rigting lê. As jy dáárdie dinge ontwikkel sal jy word wie God jou gemaak het om te wees. Vra die Heilige Gees hoe jy jou kragte, jou gawes tot voordeel van die koninkryk kan aanwend!

Dankie Vader, dat U iets in my gedeponeer het. Dankie dat ek daarmee mag werk. Ek bid dat daarin vir U ook ‘n voordeel sal wees! Amen.

Neem verantwoordelikheid vir jou kragte!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –