Forum 2.0

3737 Droom in die stroom

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” Joh 20:21 NAV

Jesus stuur sy dissipels uit SOOS die Vader Hóm gestuur het. Hulle boodskap moet Jesus se boodskap wees, soos SY boodskap sy Vader se boodskap was. Hulle moet hou by die instruksies en die plan – anders sal hulle die salwing en leiding van die Heilige Gees verloor. Dieselfde gebeur met die roeping waartoe ons geroep is. God skep ons op ‘n sekere manier en DIT is die manier waarop ons moet ontplooi. DIT is ons natuurlike ontwikkeling en groei. As ons dan doelwitte stel in ons lewe, moet ons in gedagte hou hoe God ons gemaak het. Verstaan wat jou lewenswaardes en persoonlikheid is, wat jou kragte en jou passie is. Ja, maak ‘n lysie van elk! Maak dan seker dat jou doelwit, jou droom binne in die stroom is van wie jy is en wat jou goddelike roeping is! As jy in jou Godgegewe roeping bly, sal wonderlike dinge gebeur! As jy egter uit die plan uit probeer werk, mag jy met baie frustrasie eindig.

Heilige Gees, help my om ú droom vir my te droom – nie my eie droom nie. Help my om te werk met wat U reeds vir my gegee het. Amen.

Droom God se droom vir jou!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –