Forum 2.0

3741 Werk is 'n seën

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Gen 2:15 OAV

Ons mag dalk dink dat werk ‘n vloek is, maar dis eintlik ‘n seën. Werk was deel van die paradyslewe! Ja, in die tuin van Eden is daar gewerk, soos ons ook in die ewigheid sal werk. Werk doen belangrike en wonderlike dinge vir ons. Dis eerstens die manier waarop ons kan oorleef. Nie net oorleef nie, maar lééf – geniet! Om produktief te werk is egter ‘n stap verder. Deur produktiewe werk onderwerp ons die aarde, soos God beveel het: ons ploeg vore, ons keer riviere af, ons rig strukture op, ons lê paaie aan. Werk maak ‘n verskil aan die wêreld – en aan mense. Dít is baie sinvol! Werk raak egter werklik paradyslik as dit kreatiewe werk is. Om te kan skep is om te werk soos God werk! Om iets nuuts te bedink, om ‘n plan te sien, om mooi of nuttige dinge te maak, is wonderlik. Moenie net werk nie, werk produktief en sinvol! Werk kreatief!

Hemelse Vader, dankie vir die seën van werk. Help my om na meer sinvolle, produktiewe en kreatiewe werk te beweeg! Amen.

Werk produktief, werk kreatief!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –