Forum 2.0

3744 Werk moet regverdig wees

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en Hy trek niemand voor nie. Efes 6:9 NAV

In Bybelse tye het hulle slawe gehad – ‘n verdrukkende en onmenslike stelsel. Vir die Bybelskrywers was dit maar soos hulle wêreld was. Hulle het glad nie daaraan gedink om dit af te skaf nie, maar dit eerder probeer “red”, probeer redeem vir die Here. Hulle het byvoorbeeld geleer dat Christen-eienaars en Christenslawe anders teenoor mekaar moet optree, soos ons hier lees. Hulle het ‘n waardiger en regverdiger bestel probeer bewerk, omdat God so sterk klem lê op reg en geregtigheid. As Christene moet ons ook aan die kant van geregtigheid in die werkplek staan. Waar die koninkryk van God kom, kom dit in sy GEREGTIGHEID. Geregtigheid is wat ons soek! As Jesus-volgelinge is ons byvoorbeeld vir die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, wat die werksomgewing billik maak. Dis regverdig. Ons is vir alle arbeidswette wat uitbuiting en misbruik keer. Hierdie saak is nie polities of selfs ekonomies van aard nie – dis diep geestelik!

Here, laat my altyd staan vir reg en geregtigheid. Dis U wil! Amen.

Staan op vir regverdigheid by die werk!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –