Forum 2.0

3749 Óns is die bewaarders

Alle huwelike kan baat by inset! Ons relevante en praktiese program, HUWELIKSREIS, leer jou die pilare van 'n gesonde verhouding, waarom julle so verskil en hoe om dit te oorkom. Vir meer inligting kliek hier.

Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Gen 2:15 OAV

By die skepping skep God eers die aarde, pragtig en volmaak, vol lewe! Volgens die Bybel is God se bedoeling om vir die mens ‘n huis (letterlik ‘n “tent”) te maak. Dan skep Hy die mens en sit hom op die aarde, sy huis. Die mens is opdrag is om die aarde te beheers, te bestuur – hy moet dit “bewerk en bewaak”. Hy heers óór die skepping, maar ónder die Skepper, námens Hom. Dis soos huurders wat ‘n huis bewoon. Hulle is tydelik daar, hulle sien om daarna, maar dit behoort nie aan hulle nie. Iewers gaan hulle weer aanbeweeg en dan moet hulle die huis in dieselfde toestand agterlaat. Sonde maak ongelukkig dat ons die huis wat ons huur verwaarloos en verniel– en dat ons ons skouers daaroor optrek! Sedert die sondeval gaan die verwoesting onverpoosd voort, maar tans is dit baie erg. Van ongelowiges kan mens so iets verwag, maar nie van gelowiges nie. Ons KEN immers die Skepper en ons KEN sy opdrag!

Hemelse Vader, ons is skuldig aan nalatigheid en verwaarlosing. Vergewe ons daarvoor! Amen.

Neem verantwoordelikheid vir die aarde!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –