Forum 2.0

3755 Ons kan herwin

Alle huwelike kan baat by inset! Ons relevante en praktiese program, HUWELIKSREIS, leer jou die pilare van 'n gesonde verhouding, waarom julle so verskil en hoe om dit te oorkom. Vir meer inligting kliek hier.

Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Psalm 19:2-3 NAV

Ook Christene leef onbewustelik ‘n wêreldse lewe, in baie opsigte, want ons is ‘n onkritiese deel van ons samelewing. Materialisme en verbruik is outomaties ook ons eie leefstyl – aangedryf deur die reuse reklamemasjien wat ons oortuig dat ons moet koop, koop, koop! Ons vergeet dat ons ánders moet leef, die wêreld moet verander deur sout en lig te wees. Terwyl ons God se wil hieroor verkondig, kan ons ook by ‘n leefstyl uitkom wat Hom eer en die nood aanspreek. Die derde praktiese ding wat ons in die verband kan doen is om te herwin (to RECYCLE). Produkte soos papier, plastiek, glas, yster en aluminium kan herwin en  hergebruik word. Veral plastiek moet so veel as moontlik herwin word. Herwinning verminder die druk op die natuur, wat reeds skade ly, terwyl miljoene nog jaarliks wil toetree tot die moderne lewe en moderne geriewe. Daar is Christene vandag wat doelbewus ‘n eenvoudige leefstyl uitleef, wat die “Dissipline van Eenvoud” ernstig beoefen. Watter getuienis – dit eer die Here!

Here Jesus, U het eenvoudig en lig deur die wêreld gereis. Help my om keuses te maak wat U sou maak! Amen.

Verander jou lewenstyl!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –