Forum 2.0

3772 Ken eers jouself


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Mat 22:37-39 NAV

Jesus sê ons moet ander net soveel liefhê as wat ons onsself liefhet – waarmee Hy aanvaar dat ‘n gesonde “selfliefde” normaal is. As ons nie onsself liefhet nie, kan ons ook nie ander liefhê nie! Wat selfliefde moeilik maak is dat ons nie net ‘n goeie kant het nie, maar ook ‘n slegte kant! Ons het nie net deugde nie, maar ook sonde. Beide hierdie kante – die plus- en die minuskant – is “ek” en moet volwasse hanteer word. Hoe kan ons by ‘n Bybelse selfliefde (of gesonde selfkonsep) uitkom? Wel, ons moet eerstens onsself ken. KEN jou deugdes en jou sterk punte: wat jy goed kan doen, waar die Gees maklik in jou lewe vloei? KEN ook jou donker kant: wat jy wegsteek, waar jy weerstand bied teen die Here, waar jou vestings en verslawings lê? Wees realisties en nugter oor jouself, sonder ontkenning of verdraaiing, sonder meerder- of minderwaardigheid. Eers as jy jouself ken, kan jy jouself aanvaar, jouself liefhê –  jouself WEES!

Hemelse Vader, U ken my beter as ekself. U ken my deugde en my sonde – en U het my lief! Help my om ook by ‘n gesonde en realistiese selfbeeld uit te kom. Amen.

Ken jouself!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –